Delta’s, kwelders en moerasgebieden zijn kwetsbare en complexe landschappen met een beperkte draagkracht. Dit vraagt om maatwerk, inlevingsvermogen en creativiteit in de uitvoering. Waterking wordt daarom regelmatig gevraagd om projecten in het buitenland op te starten en te begeleiden.

SUPPORT & ADVIES

We houden ons samen met lokale aannemers en overheden bezig met natuurherstelprojecten, zandwinprojecten en onderhoudsbaggerwerken. Door de kennis en ervaring die wij door de jaren heen hebben opgedaan, bieden we advies op maat. We helpen bij het schrijven van een plan van aanpak, projectplan en begroting.  We geven advies over de geschiktheid van het materieel, de technische mogelijkheden en ondersteunen tijdens de uitvoering met vakspecialistische en technische kennis. Waterking begeleidt en bemiddelt in de aanschaf van materieel en kan het transport of de export organiseren.

Wij bieden

  • Hulp bij opstarten project
  • Advies over het gebruik of in te zetten materieel
  • Bemiddeling en begeleiding bij aankoop materieel
  • Transport-, import- en exportbegeleiding
  • Machine training
  • Onderhoud
  • Projectbegeleiding

Diensten waarbij we onder andere kunnen assisteren zijn het verwijderen van bos, natuurherstel werkzaamheden, plaatsen van beschoeiing, plaatsen van dammen inclusief duikers en verpompen van vrijkomend materiaal naar een depotlocatie. Ook zijn we gespecialiseerd in het baggeren van sloten, watergangen, vijvers, industriële depots en stadsgrachten.